creativity in architectural design


 نکات مهم برای ایجاد خلاقیت در طراحی معماری "شاهین فتحی معمار و طراح داخلی"

1.با اسکیس های اولیه و اتود های دستی شروع کنید، اجازه دهید دست و ذهن شما هماهنگ شده و فکر های خود را در قالب دیاگرام ها، تصاویر و خطوط به روی کاغذ بیاورید، به طور خلاصه روی کاغذ فکر کنید.

2.هر پروژه را به مشابه یک مساله و پروسه طراحی را به عنوان تمرین ببینید، سعی کنید در هر پروژه موضوع جدیدی یاد بگیرید یا راه حل جدیدی کشف کنید، سعی کنید کارهای قبلی خود را تکرار نکنید بلکه آنها را ارتقا ببخشید، نگذارید زمان از دست رفته باعث شود کار جدید شما ادیت کار قبلیتان باشد، بلکه می تواند ارتقا یافته افکار قبلی شما باشد و همواره خلاقیت را فراموش نکنید .

3.در اسکیس ها و طرح های اولیه از پاک کن استفاده نکنید بگذارید روند فکری شما در لایه های زیرین طرح به صورت کم رنگ تر نمایان باشد، مثلا با مداد شروع کنید بعد راپید بعد ماژیک اف و حتی سپس از ماژیک های رنگی و حتی اگر کار شلوغ شد از لایه های مختلف با ورق های کالک یا پوستی بهره ببرید و لایه هایی روی هم داشته باشید.

4.در اسکیس های خود، بافت، سایه، هاشور، تیره و روشنی و کنتراست را فراموش نکنید، در طراحی معماری می توانید از تقارن و یا تعادل های نامتقارن به صورت خلاقانه بهره ببرید.

5. فراموش نکنید فقط پر کردن فضا ها مهم نیست در اکثر موارد خالی نگه داشتن و سبکی و سفید بودن چه در نقاشی و چه در معماری می تواند به شما بیشتر کمک کند، در اکثر موارد باید از شلوغی ها بکاهید و بگذارید فضای خالی به خوانش بهتر پروژه و به فهم بهتر فضای پر کمک کند.

6.خیال پرداز باشید، چشم های خود را ببندبد بدون فکر به متریال، فرم و حتی عملکرد ، در فضای پروژه خیال پردازی کنید و در آن قدم بزنید، بگذارید ذهنتان از ناخودآگاه شما برای طراحی استفاده کند، فضای خودآگاه ذهن شما پر از باید ها و نباید هایی است که جلوی خلاقیت شما را می گیرد.

7. وقتی فشار فکری روی مغز بالارفته و خسته شده اید، بلند شوید و دقایقی را به پروژه فکر نکنید گاهی مدیتیشن، یوگا، خواب و یا حتی یه فنجان قهوه با آرامش بعد از دقایقی جواب اصلی و خلاقانه را به ذهنتان می آورد، زیرا که در آن زمانی که به پروژه فکر نمیکردید تمام قدرت ناخودآگاه و خلاق ذهن شما در حال تمرکز روی طراحی بوده و بعد از قهوه، استراحت یا مدیتیشن، حاصل خلاقیتتان را تحویل قسمت خود آگاه می دهد. موسیقی مناسب را فراموش نکنید چرا که کلید بیداری ذهن ناخود آگاه و خلاقتان در نت های موسیقی نهفته است .

8.برای خلاقیت در طراحی از زوایای بسیاری به پروژه نگاه کنید، گاهی خود را به جای کارفرما بگذارید، گاهی به جای بهره بردار، گاهی کودکی بازیگوش در حیاط پروژه باشید و گاهی زنی خانه دار در حال آشپزی، حتی میتوانید از دید فرد سالخورده ای که ممکن است به عنوان پدر بزرگ یا مادر بزرگ در فضای پروژه حضور یابد به سایت و جزئیات آن فکر کنید و یا هر شخص دیگری که ذهن خلاق و بازیگوش طراح میتواند خود را به جای او بگذارد.

9.به کتابخانه ی خود سری بزنید، کتاب ها و ژورنال های معماری یا هنری را ورق بزنید، در گوگل سرچ کنید، پینترست را جستجو کنید، اینستاگرام معماران خوب را ببنید، قرار نیست چیزی را کپی یا الگو برداری کنید فقط سعی کنید معماری خوب، نقاشی خوب، عکس خوب و یا حتی فیلم خوب ببینید، آنچه می بینید، فضایی که در آن قدم میزنید و موسیقی که بدان گوش میدهید در حال آموزش به ناخودآگاه شماست، وقتی عکس های خوبی میبینید وقتی به گلدان روی میزتان نگاه می کنید، ناخودآگاه شما پرورش پیدا میکند و در زمان طراحی به یاریتان می آید.

نویسنده: شاهین فتحی معمار و طراح داخلی

گروه معماری فتحی

مرکز تخصصی مشاوره ، طراحی و ساخت فود کورت ، رستوران ، فست فود ، کافی شاپ

مقالات این سایت به ثبت رسیده است و هرگونه کپی برداری از متن این مقاله بدون ذکر نام منبع به صورت نام و لینک سایت گروه معماری فتحی،

WWW.NOVINFORMS.COM    "حتی در صورت تغییر ظاهری در جملات متن"    مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت .

آی فود کورت

.................................................................................................

Title Pr: نکات مهم برای ایجاد خلاقیت در طراحی معماری "شاهین فتحی معمار و طراح داخلی

 

..................................................................................................................

Nine important points to create, creativity in architectural design "Shahin Fathi Architect andInterior Designer"

1. Start with basic sketches and hand etudes, let your hands and mind coordinate and bring your thoughts to the form of diagrams, pictures and lines on paper, think briefly on paper.

2. See each project as a problem and design process as an exercise, try to learn a new topic or discover a new solution in each project, try not to repeat your previous work but to improve them, do not leave time Lost makes your new work an edit of your previous work, but it can be an upgrade of your previous thoughts and do not always forget creativity.

3. Do not use erasers in sketches and initial designs. Let your thought process be less visible in the lower layers of the design, for example, start with a pencil, then Rapid, then Magic F, and even then colored magic and even If the work is busy, use different layers with calc sheets or leather and have layers on top of each other.

4. In your sketches, do not forget the texture, shadow, hatch, dark and light and contrast, in architectural design, you can use symmetry or asymmetric balances creatively.

5. Do not forget that it is not important to just fill the spaces. In most cases, keeping it empty and being light and white, whether in painting or architecture, can help you more. In most cases, you should reduce the crowds and leave the empty space to Better read the project and help to better understand the full space.

6. Be imaginative, close your eyes without thinking about material, form and even function, fantasize and walk in the project space, let your mind use your subconscious to design, your conscious mind space is full of must The do's and don'ts that stop your creativity.

7. When the mental pressure on the brain is high and you are tired, get up and do not think about the project for a few minutes. Sometimes meditation, yoga, sleep or even a cup of coffee calmly after a few minutes brings the main and creative answer to your mind, because When you were not thinking about the project, all the subconscious and creative power of your mind is focused on design and after coffee, rest or meditation, the result of your creativity is delivered to your conscious part. Do not forget the right music because the key to awakening your subconscious and creative mind lies in the music notes.

8. Look at the project from many angles for creativity in design, sometimes put yourself in the place of the employer, sometimes instead of the operator, sometimes be a playful child in the project yard and sometimes a housewife cooking, you can even see the elderly. Who may be present in the project space as a grandparent, think about the site and its details, or any other person that the creative and playful mind of the designer can put himself in his place.

9. Browse your library, browse architectural or art books and magazines, do a Google search, search Pinterest, see good architects on Instagram, you are not going to copy or pattern anything, just try architecture Well, good painting, good photos or even good movies, what you see, the space you walk in and the music you listen to are training your subconscious, when you see good photos when you look at the vase on your desk , Your subconscious grows and helps you during the design.

AUTHOR: SHAHIN FATHI ARCHITECT AND INTERIOR DESIGNER

Fathi Architecture Group Specialized center for consulting, designing and construction food courts, restaurants, fast food, cafes. 

The articles of this website have been registered and any copy of the text of this article without mentioning the name of the source as the name and link of the website of Fathi Architecture Group, www.fathi-architects.com "Even if there is a change in the text of the sentence" will be prosecuted.

آی فود کورت