مرغ سوخاری مهدی MFC

طراحی و اجرای مرغ سوخاری مهدی MFC

طراحی و ساخت مرغ سوخاری مهدی MFC, راه اندازی مرغ سوخاری, دکوراسیون فست فود ایرانی

 MAHDI FRIED CHICKEN 

تهران میدان دوم نیرو هوایی  

کارفرما جناب آقای خان محمدی