رستوران ملل مریخ

طراحی و اجرای رستوران ملل مریخ

طراحی رستوران ملل مریخ , راه اندازی رستوران ملل , راه اندازی رستوران در تهران

 MERIKH NATIONAL RESTAURANT

بلوار فردوس شرق 

کارفرما جناب آقای مریخی