فست فود  KFC

طراحی فست فود کی اف سی KFC

طراحی فست فود کی اف سی سردار جنگل , طراح کی اف سی , راه اندازی کی اف سی , دکوراسیون کی اف سی

 KFC FASTFOOD

شعبه ی سردار جنگل _ خیابان پنج تن 

کارفرما جناب آقای تفرشی