طراحی رستوران چیکو سبک صنعتی

طراحی فست فود چیکو شعبه کرمان

طراحی رستوران تلفیق سبک های صنعتی و نئوکلاسیک

 

 CHIKO RESTAURANT 

کارفرما : جناب حشمتی

واقع در استان کرمان

طراحی رستوران چیکو سبک صنعتی 

طراحی رستوران سبک نئوکلاسیک ، طراحی رستوران مدرن ، طراحی رستوران صنعتی