رستوران های زنجیره ای بی بی کیو چیکن

طراحی و اجرای مجموعه رستوران های زنجیره ای بی بی کیو چیکن

طراحی و ساخت رستوران های زنجیره ای بی بی کیو چیکن شعب شریعتی - پل رومی - فرودگاه امام خمینی, راه اندازی رستوران مدرن

شعبه ی پل رومی و شعبه ی فرودگاه امام خمینی و آشپزخانه ی مرکزی و آماده سازی 

مجموعه رستوران های بی بی کیو چیکن BBQ Chicken با عنوان Best of the Best Quality Chicken به معنای بهترین کیفیت مرغ یک برند کره ای زیر مجموعه کمپانی

بزرگ غذایی Genesis Co. است.

این برند توسط شریک ایرانی خود در ایران به ثبت رسید و از ابتدای ورود تیم شرکت نوین فرم معماری و مشاوران کره ای شرکت بی بی کیو چیکن به صورت مشترک

اقدام به طراحی آشپزخانه مرکزی CENTRAL KITCHEN و آشپزخانه های صنعتی INDUSTRIAL KITCHENSو سالن رستوران ها RESTAURANTS DINNING مطابق منو

غذایی و استانداردهای برند بی بی کیو چیکن نمودند.

لازم به ذکر است که در لاین پخت رستوران بی بی کیو چیکن برای اولین بار در ایران برای طعم دار کردن مرغ به جای دستگاه مرینیتور از دستگاه ایجکتور استفاده شد که

این امر باعث گردیده که ادویه توسط نازل های دستگاه به مغز مرغ تزریق گردد و طعم ادویه به صورت یکسان در همه جای مرغ توضیع گردد ونیز برای اولین بار در ایران از

دستگاه پخت GENESIS OLIVE OIL FRYER که تنها دستگاه سرخ کن با روغن زیتون میباشد استفاده گردید.