طراحی فست فود به سبک صنعتی شهرسوخاری

طراحی فست فود شهر سوخاری 

طراحی  فست فود سبک صنعتی

 SHAHRE SOKHARI FAST FOOD DESIGN 

کارفرما جناب علی شیخی

طراحی  فست فود و ستوران شهرسوخاری 

سبک های طراحی رستوران ، انواع سبک های طراحی فست فود و رستوران

رستوران مدرن ، رستوران ضنعتی ، رستوران اکسپوز ، فست فود سبک صنعتی

طراحی دکوراسیون رستوران, تجهیزات رستورانی,