آرتین فست فود راه اندازی فست فود

طراحی و ساخت فست فود آرتین

طراحی فست فود آرتین , طراحی فست فود شرق تهران, راه انداز رستوران

 ARTIN FASTFOOD 

تهران خیابان فرجام  

کارفرما : جناب آقای ابو حیدری